Mục đích áp dụng tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của thư viện đại học được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Thư viện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo để lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp thư viện đại học đã có.

nội dung chính 5 tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

          1. Tiêu chuẩn “Tài nguyên thông tin”

          Phải có đủ tài nguyên thông tin phù hợp với mỗi chuyên ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, gồm giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu nội sinh. Số bản sách cho mỗi tên giáo trình: Có ít nhất 50 bản sách/1.000 người học. Số bản sách cho mỗi tên tài liệu tham khảo: Có ít nhất 20 bản sách/1.000 người học. Tài liệu nội sinh được số hóa 100%.

          2. Tiêu chuẩn “Cơ sở vật chất”

          Thư viện đại học được bố trí ở vị trí thuận tiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng.

Số chỗ ngồi trong các phòng đọc được tính tối thiểu cho 5% tổng số người học và bảo đảm định mức 2,4 m2/01 chỗ (không bao gồm không gian mở). Tổng diện tích các phòng đọc không nhỏ hơn 200 m2.

Phòng đa phương tiện được trang bị các thiết bị chuyên dùng để khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin số có định dạng nội dung khác nhau như văn bản điện tử, audio, hình ảnh, hoạt hình, video…

          3. Tiêu chuẩn “Thiết bị chuyên dùng”

          Có đủ thiết bị chuyên dùng bảo đảm các hoạt động thư viện, gồm: Tủ, kệ, giá sách, bàn, ghế cho người sử dụng thư viện; bàn, ghế, tủ cho người làm công tác thư viện; quầy thông tin; thiết bị phục vụ tra cứu, trưng bày, giới thiệu tài nguyên thông tin mới và ấn phẩm xuất bản của cơ sở giáo dục đại học. Hệ thống máy tính kết nối internet, máy in, máy photocopy, máy quét, máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, các phương tiện nghe nhìn, các thiết bị an ninh, tự động hóa trong công tác hoạt động thư viện và các thiết bị công nghệ thư viện khác…

          4. Tiêu chuẩn “Hoạt động thư viện”

          Hoạt động phục vụ người sử dụng thư viện, gồm hướng dẫn người sử dụng thư viện nội quy thư viện, đọc hiểu các bảng biểu chỉ dẫn, ký hiệu; tra cứu, tìm kiếm, chọn lọc tài nguyên thông tin; Thư viện số có tính tương thích, kết nối được với cơ sở dữ liệu tài nguyên thông tin số và các hệ thống liên quan; bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn thông tin tài nguyên thông tin số; tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

          5. Tiêu chuẩn “Quản lý thư viện”

          Có hệ thống hồ sơ quản lý thư viện theo quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện. Cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời; được kiểm kê, đánh giá tình trạng sử dụng định kỳ hằng năm làm cơ sở cho việc thanh lý tài sản, bố trí kinh phí sửa chữa, thay thế hoặc đầu tư bổ sung.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TT 14-2023 (BGDĐT).pdf)TT 14-2023 (BGDĐT).pdf 442 kB