Sáng ngày 06/01/2016, Chi bộ khối Đào tạo thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho  quần chúng Phạm Hương Ly đang công tác tại Phòng NCKH-HTQT của trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định

     Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Cao Thành Lê - Bí thư Đảng ủy và các Đảng viên trong chi bộ Khối đào tạo. Tại buổi lễ, đồng chí Cao Thành Lê - Bí thư Đảng ủy đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Phạm Hương Ly, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt  đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

ly2

Đ/c Cao Thành Lê - Bí thư Đảng ủy trao quyết định kết nạp đảng viên mới

cho đồng chí Phạm Hương Ly

            Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên Phạm Hương Ly đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

ly1

ly3

 

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ khối Đào tạo kết thúc thành công tốt đẹp. đảng  viên mới Phạm Hương Ly cảm thấy tự hào và quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức dưới sự hướng dẫn của Chi bộ khối Đào tạo nói riêng và Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung.